Зведення одноповерхової промислової будівлі каркасного типу, страница 4

                                              Нк.сер.пр=ho+hзах+he+hcтр+hп=

                                           =14,4+1+3+1,8+2=22,2 м

                                               Нк.кр.пр.=ho+hзах+he+hcтр+hп=

                                           =9,6+1+3+1,8+2=17,4 м

                    Lтр=Lкр=6 м                                        

                 L1=Lстр1.=

                                                                 =м                                                                                     L1=Lстр1=м

                                              Монтаж плит покриття:

                                                       m = me+mз=11+1,08=12,08 т

                                                            Нк.сер.пр=ho+hпід (d)+he+hcтр+hпол=

                                                       =17,4+0,5+0,45+3,3+2=23,65 м

                                                            Нк.кр.пр.=ho+hпід(d)+he+hcтр+hпол=

                                                      =12,6+0,5+0,45+3,3+2=18,85 м

                                                               На всіх захватках монтаж плит покриття

                                                                          виконується краном з гусаком. Потрібна

                                                                               довжина гуська визначається за формулою:

    l2= lГ=(b/2+l4)/cosβ=(12/2+1)/cos200=7.45м                                                                

                                                                                 Довжина стріли,що оснащена гусаком:

                                         L1=25,35м

де h1=h0+d–hш=17,4+0,5-1=16,9м

L2=м

де h1=h0+d–hш=12,6+0,5-1=12,1м

Lтр.сер пр.=L1cosγ+l2cosβ+c=25,35cos750+7,45cos200+1,5=15м

Lтркр пр.=L2cosγ+l2cosβ+c=19,34cos750+7,45cos200+1,5=13,5м

                                                     Монтаж стінових панелей:

                                               m = me+mз=3,7+0,45=4,15 т

                                               Нк.сер.пр=ho+hпід+he+hcтр+hпол=

                                           =17,4+1+1,2+1,8+2=23,4 м

                                               Нк.кр.пр.=ho+hзах+he+hcтр+hпід=

                                           =12+1+1,2+1,8+2=18 м

                                                        Lтр=Lкр=м                                        

                 L1=Lстр1.=

                                                                 =м

                 L1=Lстр2.=

                                                                 =м

Вибір кранів за монтажними параметрами елементів

Найменування монтажного елемента

Розрахункові параметри елементів

Марка крана

Фактичні параметри крана на потрібному вильоті

Посилання на джерело

m, т

Нкр, м

Lкр, м

lстр,м lгус.

m, т

Н, м

L, м

l стр,м

l гус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I варіант

1. Колона К-1

2. Підкранова балка ПБ

3. Стінова панель СП-4

12,88

4,44

4,15

19,25

17,2

23,4

8,5

9

8,5

21

19,4

25

Э-2503

20

28,8

8,7

30

[2], табл.44

4. Ферма Ф

5. Плита покриття ПП

9,655

12,08

22,2

23,5

6

15

23

25,4

7,45

Кран СКГ 63/100

15

31,2

12

25,74

[2], табл.43

II варіант

1. Колона К-1

2. Підкранова балка ПБ

3. Ферма Ф

4. Плита покриття ПП

5. Стінова  панель СП-4

12,88

4,44

9,655

12,08

4,15

19,25

17,2

22,2

23,5

23,4

8,5

9

6

15

8,5

21

19,4

23

25,4

25

Кран СКГ 63/100

15

31,2

12

25,74

[2], табл.43

5.3. Розрахунок нормативних показників варіантів ОТС

Складаємо таблицю для визначення показників роботи кранів. Для цього з відомості обсягів робіт виписуємо у формі таблиці ті процеси, які пов’язані з монтажем (розвантаження, розкладання, і установка елементів). Норму машинного часу виписуємо із відповідних збірників ЕНиР з урахуванням коефіцієнтів 1,1 (якщо кран автомобільний або пневмоколісний). Затрати машинного часу записуємо кожному крану відповідно до прийнятих ОТС його роботи.

Визначення нормативних показників роботи кранів