Зведення одноповерхової промислової будівлі каркасного типу, страница 3

5. Вибір організаційно-технологічної схеми зведення наземної частини будівлі

Вибір організаційно-технологічної схеми (ОТС) має на меті рішення таких технологічних задач:

·  розподіл об’єкта на захватки і визначення напрямку виконання робіт;

·  вибір методів виконання ведучого процесу і призначення кількох варіантів схем його реалізації;

·  вибір засобів комплексної механізації за технологічними характеристиками ведучої машини;

·  визначення ТЕП за кожною ОТС і вибір найбільш економічного варіанта.

5.1. Призначення варіантів ОТС виконання ведучого процесу

Вибір методів монтажу залежить від об’ємно-планувального і конструктивного  рішення будівлі, а також його розміру. Для кращої організації потокового методу будівля умовно розділяється на окремі монтажні дільниці (захватки). Дана будівля розбита на три захватки. Напрямок розвитку монтажного потоку здійснюється подовжньою схемою вздовж прольотів. Розглядається два варіанти технологічних схем, з використанням на монтажі  одного або двох кранів.

 Розглядаємо два варіанти ОТС виконання ведучого процесу:

І варіант.

Зведення каркасу виконується  двома  самохідними кранами, один з яких встановлює конструкції на мінімальному вильоті стріли (колони, підкранові балки, фундаментні балки, стінові панелі) і тому має меншу вантажопідйомність, а другий ідучи вздовж прольоту, на розрахунковому вильоті стріли монтує елементи покриття і тому більш потужніший.

ІІ варіант.

Зведення каркасу виконується  одним  самохідним краном,  який  монтує  всі конструкції (колони, підкранові балки, фундаментні балки, стінові панелі та елементи покриття), що підбирається по найбільшим параметрам монтажу конструкції.

 Схематично покажемо напрямки руху кранів на будівельному майданчику для кожного спеціалізованого потоку.

1. Монтаж колон

2. Монтаж підкранових балок

3. Монтаж ферм та плит покриття

4. Монтаж фахверкових колон, фундаментних балок, стінових панелей

5.2 Вибір кранів за монтажними параметрами елементів

У цьому розділі для кожного типу монтованих конструкцій кресляться схеми для визначення монтажних параметрів. Представниками з кожного типу конструкцій є елементи, які мають найбільшу масу і найбільш віддалену стоянку крана.

Засоби

Ескіз

Характеристика

Область застосування

Ванта-жопідйомність т

Маса, кг

Розр. висота, м

1

2

3

4

5

6

Траверса для під-йому колон (ПК промстальконструк-ция №1986 Р-7)

10

180

1

Монтаж колон

Траверса для під-йому двовіткових колон (ПИ Пром-стальконструкція №2996-77)

20

377

1

Монтаж двовітко-вих колон при відсут ності стро повочних отворів

Траверса (ПК трес-та Стальмонтаж, № 3005-55)

10

450

1,8

Монтаж стінових панелей довжиною 12м

Строп двовітковий (ГОСТ 19144-73) тип 2СК-2,5

2,5

12

2

Монтаж стінових панелей довжиною 6м

Траверса з напів-автоматичними стропами (ПИ пром-

стальконструкція, № 1968Р-9;10)

9

935

3,2

Монтаж підкрано-вих та фун-них балок дов. 12м

Траверса (ПИ пром-

стальконструкція, № 15946Р-11;12)

10

455

1,8

Монтаж стропиль-них ферм

прольотом

 18м

Траверса (ПИ пром-

стальконструкція, № 15946Р-13)

10

1080

3,3

Монтаж плит пок-риття роз. 3x12 м

Схеми до визначення монтажних параметрів збірних елементів:

                                  Монтаж колони К-3:

                               m= me+mз=10,4+0,18=10,58 т

                                                       Нк=ho+hзах+hпід+hп=10,6+1+0,5+2=14,1 м

                                       Lтр=Lкр=

                                                                  L1=Lстр=

                                                                                   Монтаж колон К-1:

                                      m= me+mз=12,5+0,377=12,88 т

                                                            Нк=ho+hзах+hпід+hп =15,75+1+0,5+2=19,25 м

                                           Lтр=Lкр=м

                                                             L1=Lстр=м

                                            Монтаж підкранових балок:

                                               m= me+mз=3,5+0,935=4,44 т

                                               Нк.сер.пр=ho+hпід+he+hзах+hп =

                                           =10,3+0,5+1,2+3,2+2=17,2 м

                                               Нк.кр.пр.=ho+hпід+he+hзах+hп=

                                           =5,8+0,5+1,2+3,2+2=12,7 м

                    Lтр=Lкр= 9м                                         

                 L1=Lстр1.=

                                                                 =м

                 L1=Lстр2.=

                                                                =м

                                          Монтаж крокв’яних ферм

                                               m= me+mз=9,2+0,455=9,655 т