Питання до екзаменаційних білетів з дисципліни "Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті"

Страницы работы

Содержание работы

Питання до білетів

1.  Інформаційні процеси в управлінні економікою.

2.  Інформаційні ресурси як основа автоматизації в управлінні.

3.  УІС та їх класифікація.

4.  Системний підхід як теоретична основа побудови УІС.

5.  Структурна та функціональна організація УІС.

6.  Стадії та етапи розробки УІС.

7.  Особливості проектування УІС.

8.  Зміст і методи виконання проектувальних робіт.

9.  Роль користувача в процесі побудування УІС.

10. Технологія постановки завдань.

11. Структура та зміст інформаційного забезпечення.

12. Класифікатори, коди та технологія їх використання.

13. Технологія і сфери використання штрихового кодування.

14. Документація і технологія її формування.

15. Технологія використання електронного документообороту.

16. Технології обробки текстової інформації.

17. Технології обробки табличної інформації.

18. Інтегровані пакети для офісів.

19. Системи управління базами даних.

20. Технології використання експертних систем.

21. Інтегровані технології в розподілених системах обробки даних.

22. Нейро-мережеві технології обробки даних.

23. Використання Internet-технологій.

24. АРМ користувача Пенсійний фонд.

25. АРМ користувача Банківський аналітик.

26. АРМ користувача Фінансовий аналітик.

27. АРМ користувача Project Expert.

28. АРМ користувача 1С.

29. АРМ користувача Парус.

30. АРМ користувача Податки.

31. АРМ користувача Страхування.

32. АРМ користувача Адміністрація.

33. АРМ користувача Персонал.

34. АРМ користувача Звітність (Звіти).

35. АРМ користувача Консультації.

36. АРМ користувача Audit Expert.

37. Задачі обліку акціонерного капіталу.

38. Аналіз операцій з операціями з фіксованими доходами.

39. Аналіз нерухомого майна.

40. Аналіз похідних фінансових інструментів.

41. Аналіз розміщення ресурсів.

42. Аналіз ефективності фінансового управління.

43. Сутність обліку, контролю і мотивації реалізації управлінських рішень.

44.  Постановки задач управлінського обліку.

45. Інформаційна технологія розв’язування задач з управлінського обліку

46. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Настройка параметрів модуля

47. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Податковий облік.

48. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Доступ до даних.

49. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Податкова накладна.

50. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Коригування.

51. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Податкові векселя.

52. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Ведення Журналу купівель.

53. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Ведення Журналу продажів.

54. Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Ведення картотеки податкових обов’язків.

55.  Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Ведення картотеки податкового кредиту.

56.  Інформаційна технологія розрахунків податкового обліку. Технологія формування звітів.

57. Інформаційна технологія розв’язування задач контролю узгодженості показників звітності.

58. Інформаційна технологія розв’язування задач контролю правильності розрахунків.

59. Інформаційна технологія розв’язування задач:

60. Локального аналізу дій адміністрації та консультування.

61. Комплексного аналізу дій адміністрації та консультування.

62. Оцінювання системи обліку та облікового персоналу.

63. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту гнучкості стратегії розвитку і дивідендної політики.

64. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту стратегії використання позичених коштів.

65. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту фінансової стійкості (міцності).

66. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту платоспроможності.

67. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту ділової активності.

68. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту обліку основних засобів і нематеріальних активів.

69. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту обліку виробничих запасів.

70. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту обліку праці і заробітної плати.

71. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту обліку касових банківських і валютних операцій.

72. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту обліку витрат виробництва (обігу).

73. Інформаційна технологія розв’язування задач аудиту обліку фондів.

Похожие материалы

Информация о работе