Навчально-методичний посібник з підготовки дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів (Облік та аудит), страница 13

Дипломна робота, при захисті якої було винесено негативне рішення, може бути представлена для повторного захисту не раніше чим через рік після її переробки. При повторному захисті рецензент повинний бути замінений.

Для студентів, що не захистили дипломну роботу у встановлений термін з поважної причини, підтвердженої документально, головою Державної екзаменаційної комісії може бути призначено спеціальний захист, але тільки в дні графіка засідання комісії.

Захищені дипломні роботи здаються на кафедру статистики, обліку та аудиту для реєстрації і зберігаються в архіві протягом п'яти років.

ДОДАТКИ

Додаток А

Періодичні видання та адреси сайтів з економічної тематики

Періодичні видання з економічної тематики

1.  Бизнес

2.  Бухгалтерия (приложение к журналу "Бизнес")

3.  Бюлетень НБУ

4.  Вестник налоговой службы Украины

5.  Вестник ХНУ. Серия экономика.

6.  Відомості Верховної Ради України

7.  Вісник Української академії держ. управління при Президентові України

8.  Вопросы экономики

9.  Все о бухгалтерском учете

10. Галицькі контракти

11. Голос України

12. Государство и право

13. Гроши та кредит

14. Деньги и кредит

15. Економіка України

16. Економіст

17. Місцеве та регіональне самоврядування України

18. Мировая экономика и международные отношения

19. Налоги и бухгалтерский учет

20. Офіційний вісник України

21. Российский экономический журнал

22. Урядовий кур'єр

23. Финансы

24. Облік та аудит України


Продовження додатку А

25. Экономист

26. Экспресс-анализ

27. The american journal of economic and sociology (New York)

28. Banker (London)

29. The Economist (London)

30. Hitotsubashi journal of economics (Tokyo)

31. International Financial Statistics

32. International Monetary Fund. Goverment Finance Statistics

33. The journal of Finance

34. Journal of Money. Credit and Banking

35. Kyoto University economic review (Kyoto)

36. Review of economics and business (Osaka)

37. The review of Economic studies (Oxford)

38. The review of Financial studies

39. World Economic Outlook

Адреси сайтів Інтернету

Сайти міністерств та відомств України

http: // rada.kiev.ua                           Верховна Рада

http: // www.kmu.gov.ua                  Кабінет Міністрів

http: // www.mia.gov.ua                   Міністерство внутрішніх справ

http: // www.ssmsc.gov.ua                Держкомісія по цінним паперам

http: // www.health.gov.ua                Міністерство охорони здоров'я

http: // www.ukrstat.gov.ua               Міністерство статистики

http: // www.mlsp.kiev.ua                 Міністерство праці і соціальної політики

http: // www.minfin.gov.ua               Міністерство фінансів

http: // www.me.gov.ua                     Міністерство економіки та з питань

                                                               європейської інтеграції України

http: // www.minjust.gov.ua              Міністерство юстиції

http: // www.sta.gov.ua                     Податкова служба


Продовження додатку А

http://www.scourt.gov.ua                  Верховний суд України

http://www.arbitr.gov.ua                   Вищий господарський суд України

http: // www.bank.gov.ua                  Національний банк

http: // www.pension.kiev.ua            Пенсійний фонд

http: // www.rainbow.gov.ua             Рада національної безпеки і оборони

http: // www.customs.gov.ua             Державна Митна служба

http: // www.pfts.com                        Українська фондова торгова система

http: // www.ukrse.kiev.ua                 Українська фондова біржа

http://www.ueplac.kiev.ua                 Українсько-Європейський консультативний

                                                              центр з питань законодавства (TACIS)

http://www.case.com.pl                     Центр соціальних та економічних

                                                             досліджень (CASE)

http://www.ukrainebiz.com               Центр економічних ініціатив

http://www.icps.kiev.ua                     Міжнародний центр перспективних

                                                             досліджень (МЦПД)

http://www.sefr.kiev.ua                     Проект підтримки економічної та фіскальної

                                                             реформи (ПЕФР)

Сайти періодичних видань

http: // www.balance.dp.ua                  Баланс-Клуб

http: // www.business.kiev.ua              Бізнес

http: // www.buhgalteriya.kiev.ua       Бухгалтерия

http: // www.debetkredit.com.ua         Галицькі контракти

http: // www.gp.kharkov.ua/aobi          Бизнес Информ

http: // www.visnuk.com.ua                 Вестник налоговой службы Украины

http: // www.mirror.kiev.ua                  Зеркало недели

http: // www.kommersant.com              Kоммерсант (Росія)

http: // www.nalvest.com                      Налоговый Вестник (Росія)

http: // www.invest.com.ua                   Украинская инвестиционная газета

http: // uamedia.visit.net/uk                   Урядовий кур'єр

http: // www.finukr.com.ua                   Финансовая Украина

http: // www.relc.com/stockmarket       Фондовый рынок

http: // www.cemi.rssi.ru                       Экономика и математические методы

                                                                 (Росія)

http: // www.expert.ru                           Эксперт (Росія)

Информаційні сайти

http: // www.nau.kiev.ua                       База даних нормативних актів України

http: // alpha.rada.kiev.ua                      Законодавство України

http: // www.rada.kiev.ua                      Законодавство України

http: // www.zakon.gov.ua                    Законопроекти України. Посилання,

                                                                  коментарі.


Продовження додатку А