Моделі рішень проблем беззбитковості виробництва, страница 9

точку беззбитковості. В. Покажіть три переваги і три недоліки аналізу

беззбитковості.

4. Фірма виробляє продукцію трьох видів. В таблиці 3.6 приведений кошторис на наступний рік. Постійні витрати розподіляються пропорційно заробітній платі .основних виробничих робітників. Передбачається, що виріб В буде знято з виробництва.

Треба:

А. Підготувати кошторис фірми при умові, що виріб А знятий з виробництва;

Б. Підготувати для фірми графік беззбитковості на наступний рік, в якому показати точку беззбитковості на підставі;

1) первісного кошторису;

 2) при умові, що виріб В знятий з виробництва;

3) за допомогою розрахунків встановити точку. беззбитковості для попереднього кошторису і при умові, що виріб В знятий з виробництва;

4) обговоріть ті обмеження моделі, про які керівництво мусить знати при використанні графіку беззбитковості;

5) поясніть значення терміну "кромка безпеки".

Таблиця 3.6. Кошторис фірми на наступний рік (в гривнях)

Показники

Всього

В тому числі по виробах

Виріб А

Виріб В

Виріб С

Обсяг реалізаііі'і

100000

60000

25000

15000

Основні матеріали

42000

23000

10000

9000

Заробітна тата основних виробничих робітників

20000

10000

8000

2000

Змінні накладні витрати

10500

4000

5000

1500

Поспішні накладні витрати

15000

7500

6000

1500

Сукупні витрати

87500

44500

2900

14000

Прибуток (збитки)

12500

15500

(4000)

1000

5. Транспортна компанія має в експлуатації всього один автомобіль і підготувала прогноз нп наступний рік (в грн.):

 Корисний пробіг відповідно до оцінки, км •••• 30000 Дохід 30000 Сукупні витрати на заробітну тату 10000 Сукупні витрати в зв 'язку з простоєм 6000 ' Сукупні експлуатаційні витрати 12000 Доходи і експлуатаційні витрати в прямій залежності від корисного пробігу.

А. Визначити точку беззбитковості і кромку

безпеки в кілометрах для періоду, який

прогнозується.

Б. Підготуйте таблицю, яка показує прибуток або збитки при рівнях експлуатації:

1) 20000 км;

2) 30000 км;

3) 40000 км.

В. Найдіть точку беззбитковості в кілометрах, якщо по прогнозу корисний пробіг складе лише 28500 км, а витрати на заробітну плату будуть скорочені до 8000 грн.

6. Магазин, який продає 25000 пар взуття за рік, має такі дані (в грн.):

Ціна реалізації пари взуття 80

Закупівельна ціна за пару взуття 50

Сукупні постійні витрати зарік:

Заробітна тата 200000 Реклама 80000 Інші постійні витрати 200000

А. Визначити точку беззбитковості і кромку безпеки для пар реалізованого взуття.

 Б. Якщо було продано 20000 пар взуття за рік, , який чистий прибуток (або збитки) має магазин.

В. Якби за реалізацію однієї партії взуття були введені комісійні в розмірі 4 грн., то скільки пар взуття треба було реалізовувати щорічно, щоб одержати чистий прибуток в сумі 20000 грн?

Г. Уявимо, що наступний рік є намір провести додаткову рекламну кампанію, яка обійдеться в 40000 грн. і в той же час ціни реалізації повинні бути збільшені на 12%. Яка б при цьому була точка беззбитковості в кількості пар взуття?

7. Компанія виробляє тільки один вид виробу. По річному кошторису визначено (в грн.):

Ціна реалізації одиниці продукції 25 Зміни: витрати на одиницю продукції ^ Сукупні постійні витрати 210000 Кошторисний прибуток 200000 Рівень прибутку вважається неприйнятним, тому є альтернативні пропозиції:

Пропозиції Результат

Зменшити ціну Збільшити обсяг реалізації на 10% ' реалізації на 6%

Підвищити ціну Зменшити обсяг реалізації на 8% реалізації на 4%

А.Визначити точку беззбитковості в обсязі реалізації і кромку безпеки в доходах від

 реалізації по даних, передбачених

кошторисом.

Б.По кошторисних даних розрахуйте, на яку величину у відсотковому виразі (до десятинного знаку) необхідно змінити ціну реалізації, щоб одержати прибуток в розмірі 420000 грн.

В.Розрахуйте річний прибуток по кожній пропозиції. Зверніть увагу на те, що вимагається подати дані в двох варіантах. Кожна пропозиція є незалежною. Г. При аналізі беззбитковості мається на увазі, що змінні витрати і доходи лінійні, а постійні витрати не змінюються. Коротко поясніть, чому ці припущення нереалістичні.

8. Компанія виробляє чотири види виробів. За останній звітний період подана така інформація:

Виріб

Обсяг реалізації у вартісному виразі, тис. грн.

Співвідношення валового прибутку і обсягу реалізації, %

0

240

15

її

300

17

5

160

-6,25

Т

140

5

Сукупні постійні витрати складають 60000 грн. А. Визначте:

1) сукупні змінні витрати для всіх виробів;

2) чистий прибуток або збитки компанії;

 3) Співвідношення сукупного валового прибутку і обсягу реалізації.

Б.Було реалізовано 5000 одиниць виробів §. Запропоновані деякі удосконалення, які збільшать змінні витрати на 4 грн. на одиницю продукції, але ціну реалізації можна збільшити до 10 грн. на одиницю. У відповідності до прогнозу 3000 од. Можна реалізувати в » наступному звітному періоді. Постійні витрати не змінились би.

Дайте ваші рекомендації стосовно цих пропозицій.

В.Визначте "прирости! витрати" (ваше пояснення повинно бути пов'язане з розрахунками, які виконані в п.Б).

9. Компанія виробляє один вид продукції, попит на який в останні роки неухильно падає. Зведений рахунок реалізації і рахунок прибутків та збитків за рік, який закінчився 31 травня, вперше в історії компанії показав збиток, який складає (в грн.):

Обсяг реалізації 850000 Витрати на реалізацію 400000 Валовий прибуток 450000 Змінні витрати 165000 Постійні витрати 300000 465000 Чисті збитки 15000 Компанія, сімейна справа з відданими їй співробітниками, стоїть перед вибором однієї з альтернатив, які дозволять відновити прибутковість в поточному фінансовому році: