Моделі рішень проблем беззбитковості виробництва, страница 7

Показники

Базовий варіант

Додаткове замовлення

Всього

На одини­цю

На весь випуск

На одини­цю

На весь випуск

На одини­цю

На весь випуск

Випуск продукції, одиниць

*

8000

*

2000

*

100ПО

По оптових і^нах

120

960000

100

200000

116

1160000

Змінні витрати

70

560000

75

150000

71

710000

Постійні витрати

ЗО

240000

10

20000

26

260000

Маржинальний прибуток

ЗО

400000

25

50000

45

450000

Чистий прибуток

20

160000

15

30000

19

190001)

 Вирахуємо точки беззбитковості для обох варіантів. По базовому варіанту:

Ті = А : (Р-В) = 240000 : (120-70) = 240000 : 50 ° 4800 одиниць.

По варіанту з врахуванням додаткового замовлення:

• Т2 = 260000 : (71 - 26) = 260000 : 45 ° 5775 одиниць.

Таким чином, точка беззбитковості при рішенні прийняття додаткового замовлення зросла від 4800 до 5778 одиниць. Але, як видно із графіка порівняльного аналізу результату прийняття додаткового замовлення (рис.3.10.), абсолютна сума прибутку базового варіанту менша ніж варіанту з прийняттям додаткового замовлення. В графіку базовий варіант представлений суцільними лініями, а , варіант з додатковим замовленням представляється пунктирними лініями. І дані таблиці 3.4. свідчать про те, що чистий прибуток базового варіанту зростає з 160000 грн. до варіанту з прийняттям додаткового замовлення в 190000 грн.

Цей приклад наглядно переслідує перевагу аналізу управлінських проблем з використанням маржинального прибутку над аналізом повної собівартості продукції. При використанні даних повної собівартості компанія мала відкинути варіант прийняття додаткового замовлення, як збиткового. Але, як це видно з розрахунків, це додаткове замовлення дає додатковий прибуток за рахунок поглинання 40000 грн. постійних витрат.

Власне виробництво чи закупка напівфабрикатів. В багатьох виробництвах виникає проблема вибору між власним виробництвом окремих деталей та вузлів і придбанням готових у інших виробників. Так, наприклад, на автомобільному заводі одержують для комплектації в готовому вигляді гумові шини, електроустаткування, підшипники і в цьому відношенні проблеми вибору не існує.

Тис. А /

' ур,

гри.

Ві//

В2 Р2,'/

1200

//

//

/ /

/ ^

//

,' /

1100

//

//

^ ^

/' ^

/ <*

1000

//

//

/ /

/ ^

//

/ /

900

//

/ / /

//

// /

// ^ /

/

/' ^ ^

800

// / у

// / /

//^ х

/' -' ^

/ / / ^

700

// х

//V

600

''>

^'

^ ^'/'

500

^ ^ /^

/ / /*

^ / //

/ / /

/ ^ //

400

// /

// /І

// /

300

У /

. ————.- .-1-

'

200

/

А,

100

/

0

/

1234 567 8 9 10 11 12 ГЗ

Ті Т:

Тисяч одиниць прод\~кції

Рис. 3.10. Порівняльний аналіз результату

прийняття додаткового замовлення

Разом з тим деякі деталі та вузли, які виробляються на заводі, може бути вигідніше замовляти на спеціалізованому виробництві. Прикладом може служити виробництво чавунного блоку циліндрів для двигуна, який може виготовляти спеціалізований чавуноливарний завод.

Розглянемо аналіз проблеми на прикладі вузла, який може бути закуплений у зовнішнього постачальника. На даному підприємстві собівартість одного вузла складає (в грн.)

Основні матеріали 80 Зарплата робітників 65 Змінні накладні витрати 43 Постійні адміністративні витрати (40% до заробітної плати) 26 Всього 214 Зовнішній постачальник цей вузол пропонує за 200 грн. за одиницю.

Коли розглядати цей випадок з позиції повної собівартості виробництва вузла, обґрунтованим здається варіант замовлення вузла зовнішньому постачальнику - підприємство на кожній одиниці економить 14 грн. (214 -200).