Моделі рішень проблем беззбитковості виробництва, страница 10

 1) підвищити ціну виробу на 30%, що призведе до скорочення обсягу реалізації на 20% при поліпшенні зовнішнього виду виробу: витрати на пакування кожного виробу, які в даний час складають 20% змінних витрат, зростуть вдвоє;

2) зберегти попередню ціну реалізації і збільшити її обсяг на 30% за рахунок розвороту рекламної кампанії, яка коштуватиме 60000 грн. в рік. А. Розрахуйте прогнозований валовий і чистий прибуток на поточний фінансовий рік для кожної альтернативи.

Б. Обговоріть, який вплив на робітників компанії

справить необхідність прийняття компанією рішення.

10.. Компанія виробляє продукцію двох видів. Кошторис на наступний рік передбачає (в грн.):

Виріб Х Виріб У

Ціна реалізації б 12

Змінні витрати 2 4 Валовий прибуток 4 8 Постійні витрати 100000 200000 Кількість реалізованої продукції, од. 70000 30000

Знайти точки беззбитковості для кожного виробу і для компанії у цілому. Прокоментуйте ваші висновки.

11. Недавно Сергій розробив ніж покращеної конструкції, продаж якого він планує починаючи з липня шляхом висилання товару поштою. Вивчення ним ринку показує, що реакція потенційних покупців

 на його новий виріб змінюється в залежності від ціни, яку він встановить. Якщо він буде брати по 5 грн. за один ніж, то очікуваний обсяг реалізації складе від 600 до 1200 ножів в місяць. Але якщо він буде продавати один ніж за 3,20 грн., обсяг реалізації складе не мениг 1400 і не більше 2400 ножів в місяць. Сергій може виготовити до 1200 ножів в місяць на наявному устаткуванні. Змінні витрати на виготовлення ножів з використанням цього устаткування дорівнюють 2,37 грн. за один ніж, а постійні — 1800 грн. в місяць. Якби було встановлене нове устаткування, то постійні витрати зросли б на 2200 грн., а змінні витрати скоротилися б до 77 коп. Незалежно від рівня виробництва або обсягу реалізації очікувані витрати на пакування та перевозку, які включені із вищеназваних виробничих витрат, повинні скласти 23 коп. за ніж.

Покажіть в табличній формі або за допомогою графіку беззбитковість по кожному способу виробництва:

А) розмір збитків, які б мали місце, якби обсяг реалізації по кожній ціні був на мінімально очікуваному рівні;

Б) обсяг реалізації по кожній ціні, яка необхідна для беззбиткової роботи;

В) обсяг реалізації по більш низькій ціні, яка необхідна для одержання прибутку на рівні, який би був одержаний при максимально очікуваному обсягу реалізації по більш високій ціні.

12. Компанія з початку року планує збирати та реалізовувати вогнегасники обмеженої

 номенклатури шляхом використання покупних компонентів. Дані проведених досліджень свідчать про перспективи виробництва і малих порошкових і газових вогнегасників (табл.3.7)

Таблиця 3.7 Кошторис ________компанії по виробництву вогнегасників на тк

Показники

Порошкові вогнегасники

.'— Газові вогнегасники

великі

малі

великі

малі

Щорічник потенційний обсяг реалізації, од.

1000

1100

200

1000

Річні виробничі потужності по збиранню, од.

800 .

800

400

1000

Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

1700

1400

1800

1200

Виробничі витрати на одиницю продукції: -витрати на матеріали, гри.: корпус

4,00

2,00

4,00

2,75

порошок-' газ

2,00

1,50

1,00

0,75

складання клапана

5,00

5,00

2,00

2,00

-витрати на робочу силу, грн.

3,00

2,50

5,00

4,50

Накладні витрати на цю нову галузь діяльності компанії оцінюються в 3100 грн. в рік. Додаткові накладні витрати в розмірі 1200 грн. дозволили б компанії або збільшити виробничі потужності для

 складання малих порошкових вогнегасників на 500 од. в рік, або збільшити попит на великі газові вогнегасники до 500 од. в рік по ціні реалізації 1850 грн. Фінансові ресурси не дозволяють здійснити не ті, не інші заходи протягом року.

А. Підготуйте кошторис по вогнегасниках компанії на рік, базуючись на тому, що додаткових накладних витрат на суму 1200 грн. не буде.

Б. Підготуйте меморандум для директора-рознарядника компанії з показом ефективності кожного із двох варіантів в зв'язку з додатковими накладними витратами та ваші рекомендації.

13. Компанія виробляє один вид продукції, обсяг реалізації якого за рік планується в кількості 20000 одиниць по продажній ціні 15 грн.

Кошторисні показники компанії (у грн.):

Змінні витрати на одиницю:

Основні матеріали 2,00 Заробітна плата 1,90 Накладні витрати 0,50

Постійні накладні витрати зарік 100000

Компанія сплачує комісійні в розмірі 14% від продажної ціни.

Потенційний покупець запропонував додаткове замовлення на 1000 одиниць продукції по ціні 9 грн. за одиницю.

Треба визначити, чи прийнятна ця пропозиція.

 14. Компанія виробляє три види продукції різного рівня рентабельності. Результати кошторису на наступний рік представлені в таблиці 3.8.

Таблиця 3.8. Кошторис компанії на наступний иік

Показники

Вироби

Всього

А

Б

В

Обсяг реалізації

20000

15000

18000

53000

Змінні витрати: Матеріали

8000

6000

5500

19500

Заробітна плата

2000

2500

3000

7500

Накладні витрати

3500

4500

4000

12000

Пестінні накладні витрати

4000

3000

3600

10600

Прибуток (збитки)

2500

(1000)

1900

3400

Треба провести аналіз і обгрунтувати пропозицію відносно подальшого випуску продукції Б.