Расчет токов короткого замыкания в ВЛ СЦБ, страница 2

                                                                                                                                                       Таблица 7                            

                                                    Параметры линии с проводами типа ПСО

ток i, A

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

20,0

30,0

40,0

xo(i),Ом/км

8,35

9,5

10,3

12,3

13,8

15,0

15,4

15,2

14,6

12,7

11,5

11,0

ro(i),Ом/км

3,97

6,84

8,49

10,09

11,59

12,69

13,69

13,49

12,79

10,89

6,9

6,5

5.1.2..Реультаты расчета токов короткого замыкания

               Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

--------------------------------------------------------

  lk,km          ik(3),A      ik(2),A        uk,kВ

-------------------------------------------------------

    0.00          60.76         52.86           0.00

    1.00          60.56         52.69           0.07

    2.00          60.37         52.52           0.14

    3.00          60.17         52.35           0.21

    4.00          59.97         52.18           0.27

    5.00          59.77         52.00           0.34

    6.00          59.57         51.83           0.41

    7.00          59.17         51.48           0.50

    8.00          58.77         51.13           0.58

    9.00          58.37         50.78           0.67

   10.00         57.97         50.44           0.76

   11.00         57.58         50.10           0.85

   12.00         57.19         49.76           0.93

   13.00         56.81         49.42           1.02

   14.00         50.49         43.93           1.89