Обов`язкове домашнє завдання з дисципліни «Маркетинг» на тему «Мінеральна вода», страница 7

Основними тенденціями є збільшення продажів влітку і їх поступове зменшення восени, проте показники є досить стабільними. Також характерним є вплив економічної кризи на обсяг продажів, тому в 2 половині 2008 року зменшився обсяг продажів, що пояснюється зменшенням доходів громадян і відповідно до переходу на менш дорогі товари. Виходячи з цих посилань і  за умови покращення економічної ситуації отримуємо прогнозовані обсяги продажів у 2009 році.


6. Оцінка якості продукту

При виконанні роботи будуть використані наступні формули

  ,  якщо більше значення показника краще

, якщо менше значення показника краще

де

Рij - і-й показник конкурентоспроможності (і = 1, 2, 3,.... п) товару j(j= 1,2,3...т)

Р max- максимальне значення і-го показника з усіх товарів-аналогів;

Р min - мінімальне значення і-го показника з усіх товарів-аналогів;

 Вi - ко­ефіцієнт вагомості (значимості) і-го показника (сума коефіцієнтів вагомості показників дорівнює 1).

Маємо вихідні дані

Табл. 6.1 Вихідні дані

Виріб

Ціна (грн)

Літраж, л

Поживність,кКал

Термін придатності,днів

ЗАТ «Оболонь»

3,24

0,85

350

4

ТОВ Завод «ЕКО-ПРОДУКТ»

2,58

0,6

320

3

ПП «Чугуївський заводо мінеральних вод

4,06

0,6

370

5

Коеф. значиимості

0,4

0,1

0,25

0,15