Кібербулінг у підлітковому середовищі

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Зміст

ВСТУП ...................................................................................................................3

РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КІБЕРБУЛІНГУ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1.1. Суть поняття «кібербулінг» ..........................................................................5

1.2. Типи поведінки кібербулінгу та його особливості у підлітковому середовищі...............................................................................................................9

Висновки до Розділу 1..........................................................................................14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ КІБЕРБУЛІНГУ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

2.1. Дослідження причин кібербулінгу в підлітковому середовищі на прикладі Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів...................................................15

2.2.  Аналіз заходів для профілактики кібербулінгу в підлітків   ....................20

Висновки до Розділу 2.......................................................................................27

ВИСНОВКИ…....................................................................................................29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …................................................30

ДОДАТКИ

ВСТУП

  Актуальність  дослідження. Інтернет у сьогоденні став невід’ємною частиною життя сучасних дітей,  їхнім найближчим оточенням. Те, що ще десятиліття назад було інновацією для людини, для сучасних дітей є звичною буденністю. Вони швидко орієнтуються у віртуальному світі, відкривають власні способи використання новітніх можливостей інформаційно-коунікаційних технологій, розвивають нові потреби. Часто весь  цей світ дорослі не помічають так, як не мають стільки часу, щоб пройтися тими ж шляхами кіберпростору, якими блукають їх діти.  В цьому і виникає проблема , що в своїх природніх експериментах із засвоєння навколишнього середовища діти стикаються з небезпеками і у віртуальному просторі, а батьк цього не помічають. В чому ж головні небезпеки Інтернету? Чи віртуальне інтернет-середовище відрізняється від реального? Чи впливає на дітей, чи змінює їхнє спілкування? Від чого дорослі мають застерегти дитину, як допомогти і навчити себе убезпечувати? Ці питання хвилюють батьків, а відповідно, вчителі мають бути компетентними, адже саме у педагога шукають поради схвильовані батьки.

Розробка теоретико-методологічних засад формування патріотизму підлітків є провідною проблемою української психолого-педагогічної науки. В світовій практиці питання прояву та профілактики висвітлили в своїх роботах  Найдьонова Л.А., Баришпольця О.Т., Ковальські, Робін М., Лімбер та інші.

Отже, актуальність проблеми зумовила вибір теми нашої курсової роботи : «Кібербулінг у підлітковому середовищі».

Мета  дослідження –полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці соціально-педагогічних можливостей захистити  підлітків від кібербулінгу.

Завдання: 

1.  Дати визначення щодо поняття:  «кібербулінг»;

2.  Визначити типи кібербулінгу;

3.  Дослідити причини кібербулінгу;

4.  Проаналізувати засоби профілактики кібербулінгу.

Об’єкт дослідження  - Кібербулінг в підлітковому середовищі .

Предмет дослідження - кібербулінгу в підлітковому середовищі як негативна складова виховного процесу.

Для вирішення поставленої мети і завдань було використано такі методи наукового дослідження:

теоретичні  - аналіз, синтез,  систематизація  і  порівняння  науково-теоретичного  матеріалу, з  метою  теоретичного  обґрунтування  даної теми; 

емпіричні - анкетування,  виявлення  практичного  досвіду  роботи,  з  метою  визначення  присутності кібербулінгу у підлітковому середовищі;

наочні методи – з метою наочного зображення результатів соціально-педагогічного дослідження.

Теоретичне  значення  роботи полягає в тому, що  розкривається сутність  поняття   «кібербулінг», а  також здійснено теоретичний аналіз даної теми, визначено проблеми  та наслідки кібербулінгу у підлітковому середовищі.

Практичне  значення: результати  дослідження  можуть  бути  використані  соціальними педагогами та практичними психологами  у  роботі  з  дітьми для подолання проблем, що викликає кібербулінг, а також при викладанні навчальних дисциплін «Соціальна робота з сім`ями, дітьми та жінками», «Соціальна педагогіка», «Практична психологія», «Медіапсхологія».

Структура  роботи  складається зі вступу, першого розділу, висновку до першого розділу, другого розділу, висновку до другого розділу, загального висновку, списку використаних джерел ( 8 ), додатків ( 6 ). Загальний обсяг курсової роботи становить  30 сторінок, з них  22 сторінки основного тексту. Робота містить одну узагальнюючу брошуру.

РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КІБЕРБУЛІНГУ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

1.1.Суть поняття «кібербулінг»

Соціальні педагоги та практичні психологи шкіл часто зустрічаються із знервованими батьками учнів, які звертаються з питанням як допомогти їх дитині, яка страждає від жорстокої агресивної поведінки і недоброго ставлення однолітків. Досить часто аналіз ситуації, а відтак і рекомендації щодо способів її вирішення, занадто спрощуються.  Зважаючи на те, що такі ситуації стали розповсюдженими в підлітковому середовищі, вони не мають перетворюватися на норму, на що дорослі рідко звертають свою увагу, вважаючи це незначною справою.

В ситуаціях, де є роль кірбербулінгу практичним психологам

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Психология
Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
77 Kb
Скачали:
0