Якісні прикметники у «Енеїді» І.Котляревського: лексико- семантичний аспект

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Миколаївський національний університет

імені В.О. Сухомлинського

кафедра української мови та літератури

ЯКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ В «ЕНЕЇДІ» І.КОТЛЯРЕВСЬКОГО:

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

 Курсова робота

студентки ІІІ курсу 341 - Б групи

факультету

філології та журналістики

Науковий керівник:

                                                                                                      

Миколаїв-2012

2

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1.Особливості адіостилю І.П. Котляревського………………………..5

1.1.Художні засоби поеми «Енеїди» І.П.Котляревського в літературі. ……………………………………………………………...……5

РОЗДІЛ 2. Парадигма естетичних утворень у мові І.П.Котляревського………….…...……...11

2.1. Епітети – прикметники як складове тропічних засобів письменника Використання прикметників у «Енеїді» І.П.Котляревського…............11

2.2.Класифікація якісних прикметників  у поемі «Енеїда» ( за походженням, за семантикою, морфологічні форми ступенів порівняння). …………………………………….12

2.3.Поділ якісних прикметників у «Енеїді» І.Котляревського за семантичними ознаками. ………….....................................................................14

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…18

Додатки

СПИСОК використаних джерел…………………………………………………….…20

3

ВСТУП

Актуальність дослідження: І. П. Котляревський увійшов в історію української культури як засновник нової української літератури, що заклав фундамент літературної мови на народній основі. Його «Енеїда» - перший твір нової української літератури.

«Енеїда» І.Котляревського  є своєрідною енциклопедією українського побуту кінця XVIII – початку XIX ст., в якій надзвичайно широко описані картини традиційних народних гулянь, свята, ігри й танці, звичаї і повір’я, одяг, прикмети, ворожіння, сцени вечорниць, народні страви, тощо. Лексика поеми багата народними словами, фразеологізмами, розмаїттям художніх засобів.

Визначення і характеристика окремо морфології, лексики, синтаксису допоможе зрозуміти, чому саме цей твір заклав нову сходинку у розвитку сучасної української літературної мови та літератури. Розвідку спрямован на вивчення якісних прикметників в «Енеїді» в лексико-семантичному аспекті.

Об’єкт:  поема «Енеїда» І. П. Котляревського, її лексико – семантичні особливості.

Предмет: семантичні групи якісних прикметників у поемі І.Котляревського.

Мета: проаналізувати лексико – семантичні особливості якісних прикметників у поемі «Енеїда» І.П.Котляревського.

Завдання:

-  визначити ознаки ідіостилю І.П.Котляревського;

-   розглянути семантичні групи якісних прикметників,диференціювати їх за лексико – семантичними групами

- схарактеризувати зумовленість їх використання

- скласти словник « Лексико – семантичні групи якісних прикметників з поеми « Енеїда».

4

Методи дослідження:  методи кількісного і якісного аналізу, опису, аналізу і синтезу.

Практичне значення: матеріал даної роботи може бути використаний під час вивчення теми «Якісні прикметники у поемі «Енеїда» І.П.Котляревського»  у загальноосвітніх навчальних закладах, на спецкурсах та на семінарах.

Структура: курсова робота складається зі вступу, двох розділів

Похожие материалы

Информация о работе