Навантаження валів редукторів. Визначення сили в зачепленні редукторної передачі

Страницы работы

Содержание работы

Задача 6  НАВАНТАЖЕННЯ ВАЛ1В РЕДУКТ0Р1В

Мета: 1 Визначити сили в зачепленні редукторної передачі

2 Визначити консольні сили

3 Побудувати силову схему навантаження вал1в

Загальні положення

Редукторні вали випробують 2 вида деформацій - згин та кручення. Деформація кручення на валах виникає під дією крутячих моментів, прикладених з боку двигуна та робочої машини. Деформація згина  викликається силами в зубчатому (черв'ячному) зачепленні закритої пepeдaчi та консольними силами збоку відкритих передач та муфт.

6.1 Визначення сил в зачепленні закритих передач

У проектуємих приводах конструюються циліндричні косозубі редуктори з кутом нахилу зуба β = 8...16°, конічні редуктори, черв'ячні редуктори з кутом профілю у осьовому nepepiзі 2α = 40° . Кут зачеплення прийняти = 20° .

На малюнку 6.1...6.3 (1) дані схеми сил в зачепленні циліндричної, конічної та черв'ячної передач при різноманітних напрямах нахилу зуб’їв (витка черв'яка) та обертання двигуна. За точку прикладення сил приймають полюс зачеплення у середній площині колеса (черв'яка).

Значения сил визначити по табл. 6.1.

6.2  Визначення консольних сил

У проектуємих приводах конструюються відкриті зубчаті циліндричні та конічні передачі з прямими зубцями, а також nacoвi на ланцюгові передачі, які визначають появлення консольного навантаження на вихідних  кінцях валів. Kpiм того, консольне навантаження викликається муфтами, які з'еднують двигун з редуктором або редуктор з робочою машиною.

Схема сил в зачепленні відкритих зубчатих прямозубих передач така ж , як i для закритих (виключаючи силу Fa в циліндричному прямозубому зачепленні); кут зачеплення α = 20° (див. мал. 6.1, 6.2),(1).

Визначення напряму консольних сил з боку передач гибкого зв'язку та муфт Fon, FM див. 6.3, п. 7.

Значения консольних сил визначити по табл. 6.2.

Таблиця 6.1    Сили в зачепленні закритої передачі

Вид передачі

Сили в зачепленні

Значення сил, Н

на шестерні (черв’яку)

на колесі

Циліндрична косозуба

Окружна

Ft1 = Ft2

Ft2 = 2T2 *103/d2

Радиальна

Fr1= Fr2

Fr2  =  Ft2* tgα/cosβ

Осьова

Fa1 = Fa2

Fa2 = Ft2 *tgβ

Конічна

Окружна

Ft1 = Ft2

Ft2 = 2T2 *103/0,857dе2

Радиальна

Fr1= Ft1

Fr2  =  Fa1

Осьова

Fa1 = Ft1

Fa2 = Fr1

Черв’ячна

Окружна

Fa1 =  = 2T1 *103/d1

Ft2 = 2T2 *103/d2

Радиальна

Fr1= Fr2

Fr2  =  Ft2** tgα

Осьова

Fa1 = Ft2

Fa2 = Ft1

Примітка:  Величини, які входять у формулидля визначення сил:

1. Т1 і Т2 –обертаючи моментина швидкохідному та тихохідномувалах редуктора, Нм (див.задачу 2);

2. d1,d2, de2 – делільні диаметри черв’яка і колеса черв’чної ( циліндричної) передачі і зовнішній делільний діаметр колеса конічної, мм (див задачу 4);

3. β–кут нахилу зуб’їв циліндричних колес (див.задачу 4);

     Таблиця 6.2    Консольні сили

Вид відкритої передачі

Характер сили по спрямуванню

Значення сили, Н

на шестерні

на колесі

Клинопасова

Радиальна

Fоп = 2Fоz*sin(α1/2)

Fоп = 2Fо*sin(α1/2)

Fоп = kВF+ 2Fо

Поліклинова

Радиальна

Ланцюгова

Радиальна

Муфта

Радиальна

Fм1 = 50√Т1…125√Т2

Fм2 = 125√Т2-для зубчатих редукторів;

Fм2 = 250√Т2-для черв’ячних

6.2  Силова схема навантаження валів редуктора

Силова схема навантаження валів має за мету визначити напрямок сил у зачепленні редукторної пари, консольних сил з боку вікритих передач та муфти, реакцій у підшипниках, а також напрям обертальних моментів та кутових швидкостей валів.

Схема виконується на міліметровомупапері форматом А4 олівцем та повинна містити; назву схеми, силову схему навантаження валів в iзомeтpiї, координатну систему осей X,Y,Z для opiєнтaції схеми, основний надпис-форма 2а;таблицю силових та кінематичних параметрів передачі (см. мал. 6.4...6.6) (1).

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на курсовые работы
Размер файла:
64 Kb
Скачали:
0