Управління конкурентоспроможністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Методические указания и пособия